Prohlášení

Aplikace není určena k tomu, aby nahrazovala rady lékaře nebo jiných zdravotnických pracovníků. V případě jakýchkoli zdravotních problémů se neprodleně obraťte na svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka. S jakýmikoli dotazy ohledně aplikace florio ITP nás kontaktujte na adrese help@florio.com. 

Aplikace florio ITP není nástrojem ke hlášení podezření na nežádoucí účinky (známé také jako nežádoucí příhody) vašeho léku a neukládá ani neodesílá žádná hlášení o nežádoucích příhodách. Veškeré otázky nebo obavy týkající se vašeho zdravotního stavu konzultujte se svým zdravotnickým pracovníkem. Příslušné kontaktní údaje na výrobce jsou uvedeny na webových stránkách výrobce; odkaz na ně by měl být uveden na obalu každého léku. Pokud se vyskytne jakákoli závada týkající se obsahu nebo funkce aplikace florio ITP, obraťte se neprodleně na help@florio.com.