Neem controle over uw ITP

florio ITP is een app bedoeld om uw ITP te monitoren. Gebruik de app
om uw tellingen van bloedplaatjes, gebeurtenissen zoals blauwe plekken,
afspraken, behandelingen en meer bij te houden, allemaal op één locatie.
florio ITP biedt gepersonaliseerde trends en geeft u elke dag inzicht.
florio ITP is ontwikkeld voor patiënten met immuuntrombocytopenie (ITP).

Begrijp uw ITP

Telkens wanneer u een nieuwe telling van bloedplaatjes krijgt of een ITP-gerelateerde gebeurtenis zoals een bloeding ervaart, legt u deze vast met de florio ITP-app. Hoe meer u vastlegt, hoe beter u het verloop van uw individuele aandoening in de loop van de tijd kunt opvolgen.

florio-ITP-home-600x1038

Behoud controle

florio ITP ondersteunt u bij het volgen van uw ITP-verplichtingen en -routines. Gebruik de app om uw behandelplannen en aankomende afspraken toe te voegen, zodat u herinneringen voor uzelf kunt instellen. Vóór elke afspraak wordt u aangemoedigd om na te gaan hoe u het heeft gedaan om u voor te bereiden op uw volgende afspraak.

Deel gepersonaliseerde trends

Het visuele rapport dat door de florio ITP-app wordt gegenereerd, geeft gepersonaliseerde trends over uw ITP-aandoening die u met uw zorgprofessional kunt bespreken. Deze rapporten kunnen helpen om belangrijke patronen en trends te ontdekken, zodat u en uw zorgteam elke afspraak met dezelfde achtergrondinformatie kunnen beginnen. U kunt uw voortgangsupdate delen met uw zorgverlener.

Gegevensbescherming

De bescherming van persoonlijke gezondheidsgegevens is onze prioriteit. Onze producten zijn ontworpen in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en we hebben uitgebreide maatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen met behulp van de modernste technologie.   

Start uw reis met florio ITP

Om te starten downloadt u de florio ITP-app en maakt uw profiel aan om controle over uw ITP te krijgen. florio ITP is beschikbaar voor iOS en Android gebruikers van 18 jaar en ouder.