Ansvarsfraskrivelser

Appen er ikke laget for å erstatte råd fra lege eller annet helsepersonell. Hvis du har problemer med helsen, bør du straks kontakte legen eller annet helsepersonell. Hvis du har spørsmål om florio ITP, kan du kontakte oss på help@florio.com. 

 florio ITP-appen er ikke et verktøy for å rapportere mistenkte bivirkninger av medisinen, og vil ikke lagre eller sende inn bivirkningsrapporter. Snakk med helsepersonell hvis du har spørsmål eller bekymringer om egen helsetilstand. Relevante kontaktopplysninger om produsenten finnes på produsentens nettsted, som skal være angitt på medisinpakningen. Hvis det finnes feil eller mangler i innholdet i florio ITP eller den ikke fungerer som den skal, må du kontakte help@florio.com umiddelbart.