Disclaimer

De app is niet bedoeld om te worden gebruikt in de plaats van advies van uw arts of een andere gezondheidszorgprofessional. Als u gezondheidsgerelateerde problemen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of een andere gezondheidszorgprofessional. Als u vragen heeft over florio ITP, neem dan contact met ons op via help@florio.com. 

 florio ITP is geen hulpmiddel voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen van uw geneesmiddel en bewaart of verstuurt geen meldingen van bijwerkingen. Raadpleeg uw gezondheidszorgprofessional als u vragen of opmerkingen heeft over uw gezondheidstoestand. Relevante contactgegevens van de fabrikant vindt u terug op de website van de fabrikant die op elke geneesmiddelverpakking zou moeten staan. Als er een defect is met betrekking tot de inhoud of werking van florio ITP, moet u onverwijld contact opnemen met help@florio.com.